بسم الله الرحمن الرحیم سلام(عشق معنوی۲)سلام بر دوستداران حیوانات
(:اینهایی که حیوان نمی خورندبه هنگام مرگ(خیلی سخت) جان نخواهندداد:)
قالب وبلاگ
آخرین مطالب

id eeshoon :azarservercoom@yahoo.com
Show Recent Messages (F3)

azarservercoom (2008/10/03 08:34:22 ب.ظ): albert niknam (10/02/2008 08:34:03 ب.ظ): az to ghalbet bayad peyda koni
azarservercoom (2008/10/03 08:34:26 ب.ظ): من فقط اینو میخواستم بشنوم
azarservercoom (2008/10/03 08:34:26 ب.ظ): خجالت بکش یعنی چی
azarservercoom (2008/10/03 08:34:27 ب.ظ): شما اول بررسی کن بعد
azarservercoom (2008/10/03 08:34:27 ب.ظ): گناه کار
azarservercoom (2008/10/03 08:34:28 ب.ظ): به به
azarservercoom (2008/10/03 08:34:29 ب.ظ): چه سعادت واسه ما بشه
azarservercoom (2008/10/03 08:34:29 ب.ظ): ببین
azarservercoom (2008/10/03 08:34:30 ب.ظ): حاج اقا
azarservercoom (2008/10/03 08:34:31 ب.ظ): خیلی
azarservercoom (2008/10/03 08:34:31 ب.ظ): خیلی
azarservercoom (2008/10/03 08:34:32 ب.ظ): معارفت ضعیفه
azarservercoom (2008/10/03 08:34:33 ب.ظ): ایا خودت این دین رهبر رو قبول داری
azarservercoom (2008/10/03 08:34:34 ب.ظ): یا اسلام واقعی
azarservercoom (2008/10/03 08:34:34 ب.ظ): ایا تو این دین گفتن
azarservercoom (2008/10/03 08:34:35 ب.ظ): گشت ارشادبزن
azarservercoom (2008/10/03 08:34:35 ب.ظ): دخترو تو خیابون
azarservercoom (2008/10/03 08:34:36 ب.ظ): اذیت کن
azarservercoom (2008/10/03 08:34:36 ب.ظ): داد بزن
azarservercoom (2008/10/03 08:34:37 ب.ظ): وای
azarservercoom (2008/10/03 08:34:38 ب.ظ): به حال شماها
azarservercoom (2008/10/03 08:36:28 ب.ظ): چی جواب سوال دادن
azarservercoom (2008/10/03 08:36:30 ب.ظ): گناهه
azarservercoom (2008/10/03 08:36:32 ب.ظ): نمیتونی جواب بدی
azarservercoom (2008/10/03 08:36:38 ب.ظ): بیا یکم در مورد معارف حرف بزنیم
azarservercoom (2008/10/03 08:36:39 ب.ظ): ببینم کی
azarservercoom (2008/10/03 08:36:40 ب.ظ): میتونه
azarservercoom (2008/10/03 08:36:44 ب.ظ): بهتر حرف بزنه
azarservercoom (2008/10/03 08:37:11 ب.ظ): بعضی ها میگن پیامبر رو قبول ندارن و امام رو فقط خدا به نظرت این حرف درسته
azarservercoom (2008/10/03 08:37:12 ب.ظ): /
azarservercoom (2008/10/03 08:37:13 ب.ظ): ؟
azarservercoom (2008/10/03 08:37:37 ب.ظ):
azarservercoom (2008/10/03 08:37:42 ب.ظ): هیچی نمیاد
azarservercoom (2008/10/03 08:37:48 ب.ظ): یا الله جواب بده
محمدهادی (2008/10/03 08:37:48 ب.ظ): doost daari be jaaee ke oonaa sare namoosemoon daad bezanan sheytoon ye pesararo ajir kone ya naa mard ro ke roo naamoose aaraayesh karde va bad hejaab e maa bekhaabe o tajaavoz kone
محمدهادی (2008/10/03 08:38:12 ب.ظ): oonhaa kaafarand
محمدهادی (2008/10/03 08:38:29 ب.ظ): too cheghadr midooni cheghadr zan mikoshand
azarservercoom (2008/10/03 08:38:36 ب.ظ): و اما جواب منو بشنو
azarservercoom (2008/10/03 08:38:44 ب.ظ): ببین درسته اینها خدا پرستن
azarservercoom (2008/10/03 08:38:48 ب.ظ): باید به این اینطور جواب بدین
azarservercoom (2008/10/03 08:38:51 ب.ظ): ایا خدا که میگین
azarservercoom (2008/10/03 08:38:55 ب.ظ): میشناسین
azarservercoom (2008/10/03 08:38:56 ب.ظ): توسط
azarservercoom (2008/10/03 08:39:07 ب.ظ): کی شناختین پس یکی بود اومد گفت خدا هست
azarservercoom (2008/10/03 08:39:11 ب.ظ): پس اون باید یک پیامبر باشه
azarservercoom (2008/10/03 08:39:15 ب.ظ): قبول کنی بگی خدا هست
azarservercoom (2008/10/03 08:39:25 ب.ظ): ولی اگر میگی پیامبر نیست پس چطور خدا رو شناختی
azarservercoom (2008/10/03 08:39:38 ب.ظ): پس یا بگو پیامیر نیست خدا هم نیست یا بگو پیامبر هست خدا هم هست
azarservercoom (2008/10/03 08:39:40 ب.ظ): بعد
azarservercoom (2008/10/03 08:39:49 ب.ظ): اگر پیامبر امد پس کسانی بودن که معصوم بودن
azarservercoom (2008/10/03 08:39:57 ب.ظ): و این دین رو برای ما معنی کردن مثل رهبر
azarservercoom (2008/10/03 08:40:07 ب.ظ): و کسانی بودن که برای دفاع از این اسلام جنگیدن
azarservercoom (2008/10/03 08:40:12 ب.ظ): پس به انها معصوم میگویم
محمدهادی (2008/10/03 08:40:13 ب.ظ): aafarin ahsant
azarservercoom (2008/10/03 08:40:23 ب.ظ): معصوم از نظرما یعنی امام
محمدهادی (2008/10/03 08:40:25 ب.ظ): ahsant
azarservercoom (2008/10/03 08:40:29 ب.ظ): و اما کافر
azarservercoom (2008/10/03 08:40:38 ب.ظ): هیچوقت نگو کافر بگو از خدا رفته
azarservercoom (2008/10/03 08:40:41 ب.ظ): کافر که میگی
azarservercoom (2008/10/03 08:40:45 ب.ظ): دل یک جوان شکسته میشه
azarservercoom (2008/10/03 08:40:49 ب.ظ): باید با نرمی باهاش حرف بزنی
azarservercoom (2008/10/03 08:41:00 ب.ظ): تا بتونی با بهترین حرکت و با بهترین مجبت به خدا دعودت کنی
محمدهادی (2008/10/03 08:41:01 ب.ظ): khob age shomaa ham hamin ro migoftid man ham say mikardam hamin haa ro begam makhsoosan avalesh ro
محمدهادی (2008/10/03 08:41:07 ب.ظ): aahaa
محمدهادی (2008/10/03 08:41:14 ب.ظ): az khodaa bi khabra khoobe?
azarservercoom (2008/10/03 08:41:29 ب.ظ): نه
محمدهادی (2008/10/03 08:41:37 ب.ظ): az khodaa rafte ok
azarservercoom (2008/10/03 08:41:38 ب.ظ): خدا بی خبر هم
azarservercoom (2008/10/03 08:41:38 ب.ظ): ممکن
azarservercoom (2008/10/03 08:41:38 ب.ظ): رنج دیده شو
azarservercoom (2008/10/03 08:41:39 ب.ظ): باید گوش کنی ببینی چی میگه
azarservercoom (2008/10/03 08:41:41 ب.ظ): درست میگن خدا نیست
azarservercoom (2008/10/03 08:41:52 ب.ظ): پس خدا نیست تو چطور داری با من چت میکنی
azarservercoom (2008/10/03 08:41:57 ب.ظ): حتما این نعمت توسط یکی داده شده
azarservercoom (2008/10/03 08:42:06 ب.ظ): مهندس ... رایانه ..
azarservercoom (2008/10/03 08:42:08 ب.ظ): اخر خدا
azarservercoom (2008/10/03 08:42:13 ب.ظ): غقل خدا
محمدهادی (2008/10/03 08:42:15 ب.ظ): mikhaay chat e man o baa ye kaafar bebini?
azarservercoom (2008/10/03 08:42:30 ب.ظ): چت تو با یک کافر
azarservercoom (2008/10/03 08:42:35 ب.ظ): کافر
azarservercoom (2008/10/03 08:42:37 ب.ظ): کی
azarservercoom (2008/10/03 08:42:37 ب.ظ): ؟
azarservercoom (2008/10/03 08:42:40 ب.ظ): به نظرت
azarservercoom (2008/10/03 08:42:40 ب.ظ): ؟
azarservercoom (2008/10/03 08:43:06 ب.ظ):
You have sent 1 file to azarservercoom.
مسلمان و کافر.rtf

azarservercoom (2008/10/03 08:43:32 ب.ظ): هیچوقت اسم کافر رو بر بنده خدا نزار
محمدهادی (2008/10/03 08:43:57 ب.ظ): chashm say mikonam
azarservercoom (2008/10/03 08:44:15 ب.ظ): کافر به نظرت یعنی چی از خدا
azarservercoom (2008/10/03 08:44:18 ب.ظ): راننده شده ؟
azarservercoom (2008/10/03 08:44:21 ب.ظ): رانده شده
azarservercoom (2008/10/03 08:44:22 ب.ظ): ؟
azarservercoom (2008/10/03 08:44:27 ب.ظ): یا از خود رانده شده
azarservercoom (2008/10/03 08:44:32 ب.ظ): هیچ کس از خدا رانده نشده
azarservercoom (2008/10/03 08:44:44 ب.ظ): من خودم از خودم رانده شدم
azarservercoom (2008/10/03 08:44:45 ب.ظ): امید ندارم درسته کسی نیست
azarservercoom (2008/10/03 08:44:45 ب.ظ): هدایتم کنه
azarservercoom (2008/10/03 08:44:50 ب.ظ): ولی اینو میدونم خدا هست
azarservercoom (2008/10/03 08:44:59 ب.ظ): ولی باز نمیتونم خودمو درک کنم
محمدهادی (2008/10/03 08:45:04 ب.ظ): ahsant
azarservercoom (2008/10/03 08:45:06 ب.ظ): واسه این که کسی نیست یک هدایت کننده واسه ما بشه
محمدهادی (2008/10/03 08:45:21 ب.ظ): shomaa az khodaa bar gashte eed?
azarservercoom (2008/10/03 08:45:21 ب.ظ): پس بدون دین ما از بنا کاملا غلط
azarservercoom (2008/10/03 08:45:39 ب.ظ): من خدارو دارم ولی دارم روی پیامبر و امام مطالعه میکنم
azarservercoom (2008/10/03 08:45:45 ب.ظ): و میخوام بدونم پیامبر یعنی چی
محمدهادی (2008/10/03 08:45:51 ب.ظ): khode parvardegaare yegaane hedaayat mikone
azarservercoom (2008/10/03 08:45:51 ب.ظ): چیست ان پیامبر که میگن
azarservercoom (2008/10/03 08:46:01 ب.ظ): خوب هدایت میکنه توسط کی /
azarservercoom (2008/10/03 08:46:06 ب.ظ): توسط یک کسی هدایت میکنه
azarservercoom (2008/10/03 08:46:15 ب.ظ): توسط یک کسی که مومن باشه
محمدهادی (2008/10/03 08:46:20 ب.ظ): vazifeye maa amre be maroof va nahy a z monkare baayad namaaz bekhoonim
azarservercoom (2008/10/03 08:46:23 ب.ظ): نگو هدایت میکنه بگو هدایت گره توسط یکی بنده
محمدهادی (2008/10/03 08:46:25 ب.ظ): peyaambar
azarservercoom (2008/10/03 08:46:35 ب.ظ): نماز که میگی
azarservercoom (2008/10/03 08:46:36 ب.ظ): ؟
azarservercoom (2008/10/03 08:46:37 ب.ظ): یعنی چی
azarservercoom (2008/10/03 08:46:41 ب.ظ): چرا نماز میخونی
azarservercoom (2008/10/03 08:46:43 ب.ظ): ؟
azarservercoom (2008/10/03 08:46:46 ب.ظ): برای جوان امروزی
azarservercoom (2008/10/03 08:46:52 ب.ظ): درک نیست نماز یعنی چی
azarservercoom (2008/10/03 08:46:59 ب.ظ): در گذشته همه میرفتن برای نماز
azarservercoom (2008/10/03 08:47:10 ب.ظ): میدونستم اخر عاقبت بود
محمدهادی (2008/10/03 08:47:13 ب.ظ): baraaye naz diki be khodaa
azarservercoom (2008/10/03 08:47:17 ب.ظ): و تبلیغ هم کم بود ولی صلاح بود
محمدهادی (2008/10/03 08:47:18 ب.ظ): baraay ekhodemoon
محمدهادی (2008/10/03 08:47:27 ب.ظ): baraaye ehteraam be khodaa
azarservercoom (2008/10/03 08:47:31 ب.ظ): پس نزدیک به خدا
محمدهادی (2008/10/03 08:47:36 ب.ظ): baraaye nazdik shodan be khodaa
azarservercoom (2008/10/03 08:47:47 ب.ظ): پس اگر نزدیک به خداست چرا پیامبر رو انتخاب میکنیم خودمون نزدیک میکنیم با نماز
azarservercoom (2008/10/03 08:47:58 ب.ظ): گفتم کم نیاری
azarservercoom (2008/10/03 08:48:06 ب.ظ): من یکم معارفم قوی
azarservercoom (2008/10/03 08:48:14 ب.ظ): خوب جواب سوالمون
محمدهادی (2008/10/03 08:48:31 ب.ظ): peyaam bar be maa namaaz ro yaad daadan
محمدهادی (2008/10/03 08:48:33 ب.ظ): aziz
azarservercoom (2008/10/03 08:48:49 ب.ظ): نماز رو پیامبر یاد داده
azarservercoom (2008/10/03 08:48:50 ب.ظ): ؟
azarservercoom (2008/10/03 08:49:03 ب.ظ): یکم فکر کن
azarservercoom (2008/10/03 08:49:10 ب.ظ): پس خدا توسط کی نماز رو یاد داده
azarservercoom (2008/10/03 08:49:20 ب.ظ): یک هدایت گر
azarservercoom (2008/10/03 08:49:20 ب.ظ): درسته
azarservercoom (2008/10/03 08:49:21 ب.ظ): افرین
azarservercoom (2008/10/03 08:49:21 ب.ظ): پس نماز متصل به کی
azarservercoom (2008/10/03 08:49:21 ب.ظ): ؟
azarservercoom (2008/10/03 08:49:26 ب.ظ): آفرین یاد دهنده
محمدهادی (2008/10/03 08:49:32 ب.ظ): bale
azarservercoom (2008/10/03 08:49:35 ب.ظ): پیامبر واسه چی نماز رو یاد داده
azarservercoom (2008/10/03 08:49:46 ب.ظ): برای این که دینش یک دین باشه تشکر کنه
محمدهادی (2008/10/03 08:49:59 ب.ظ): bale
azarservercoom (2008/10/03 08:50:02 ب.ظ): مثل پیامبرهای دیگه نباشه
azarservercoom (2008/10/03 08:50:04 ب.ظ): ولی یک مثله هست
azarservercoom (2008/10/03 08:50:10 ب.ظ): نماز چه ربطه به انسان داره
azarservercoom (2008/10/03 08:50:15 ب.ظ): باید از کجا بفهیم
azarservercoom (2008/10/03 08:50:20 ب.ظ): که
azarservercoom (2008/10/03 08:50:25 ب.ظ): برای ما ثواب
azarservercoom (2008/10/03 08:50:25 ب.ظ): نوشته میشه
azarservercoom (2008/10/03 08:50:29 ب.ظ): مشکل اینجاست
azarservercoom (2008/10/03 08:50:29 ب.ظ): ؟
محمدهادی (2008/10/03 08:50:42 ب.ظ): aziz ye modat ke namaaz bekhoonim khodaa ro hes mikonim
محمدهادی (2008/10/03 08:50:54 ب.ظ): khodaa az ghodrate khodesh mide be bande
محمدهادی (2008/10/03 08:50:59 ب.ظ): man hes kardam een ro
محمدهادی (2008/10/03 08:51:11 ب.ظ): baa tamaame vojood
azarservercoom (2008/10/03 08:51:12 ب.ظ): نباید بگین من حس کردم
azarservercoom (2008/10/03 08:51:15 ب.ظ): ببین داری شرک میکنی
azarservercoom (2008/10/03 08:51:24 ب.ظ): نباید بگی تنها من حس کردم
azarservercoom (2008/10/03 08:51:25 ب.ظ): باید بگی
azarservercoom (2008/10/03 08:51:27 ب.ظ): حس میکنیم
azarservercoom (2008/10/03 08:51:32 ب.ظ): این یعنی خود پرستی
محمدهادی (2008/10/03 08:51:34 ب.ظ): hamchin migi engaar chand daghighe tool mikeshe
محمدهادی (2008/10/03 08:51:54 ب.ظ): enghadr haal mikoni ye zamaani ke doost daari daayem namaaz bekhooni
محمدهادی (2008/10/03 08:51:59 ب.ظ): vazifeye maaast
محمدهادی (2008/10/03 08:51:59 ب.ظ): e
محمدهادی (2008/10/03 08:52:03 ب.ظ): hagh o llaahe
azarservercoom (2008/10/03 08:52:11 ب.ظ): ببین
azarservercoom (2008/10/03 08:52:16 ب.ظ): حق اولا یعنی همه
azarservercoom (2008/10/03 08:52:26 ب.ظ): پس نگو حس میکنم
azarservercoom (2008/10/03 08:52:26 ب.ظ): بگو حس میکنیم
azarservercoom (2008/10/03 08:52:30 ب.ظ): نماز واسه چی میخونیم حس میکنیم داریم به خدا نزدیک میشم
azarservercoom (2008/10/03 08:52:31 ب.ظ): خوب درسته
azarservercoom (2008/10/03 08:52:37 ب.ظ): پس حس  نماز چی خدا
azarservercoom (2008/10/03 08:52:46 ب.ظ): خدا برای چی نمازماروقبول میکنه
azarservercoom (2008/10/03 08:52:53 ب.ظ): واسه این که حس میکنه بندش بهش نزدیک میشه
azarservercoom (2008/10/03 08:53:02 ب.ظ): پس نزدیک به خدا توسط یک چیز هست نماز
azarservercoom (2008/10/03 08:53:11 ب.ظ): نماز کلید بهشت هست
azarservercoom (2008/10/03 08:53:15 ب.ظ): ولی
azarservercoom (2008/10/03 08:53:18 ب.ظ): کلید هر بهشتی نیست
azarservercoom (2008/10/03 08:53:30 ب.ظ): باید صالح نماز خواند
azarservercoom (2008/10/03 08:53:31 ب.ظ): نه که
azarservercoom (2008/10/03 08:53:36 ب.ظ): واسه خودت بخونی
azarservercoom (2008/10/03 08:53:44 ب.ظ): واسه خدات هم بخونی تا حسش کنی
محمدهادی (2008/10/03 08:53:46 ب.ظ): 2roste
محمدهادی (2008/10/03 08:53:57 ب.ظ): namaaz sotoone din ast
azarservercoom (2008/10/03 08:54:04 ب.ظ): ستون دین
azarservercoom (2008/10/03 08:54:05 ب.ظ): ؟
محمدهادی (2008/10/03 08:54:06 ب.ظ): yani aval sotoon ro mizanan
azarservercoom (2008/10/03 08:54:22 ب.ظ): دیدی
azarservercoom (2008/10/03 08:54:23 ب.ظ): داری اشتباه میکنی
azarservercoom (2008/10/03 08:54:23 ب.ظ): شما
azarservercoom (2008/10/03 08:54:23 ب.ظ): طلبه ها
azarservercoom (2008/10/03 08:54:23 ب.ظ): یک چیز رو میگین ولی
azarservercoom (2008/10/03 08:54:26 ب.ظ): نمیرن سرچ کنید
azarservercoom (2008/10/03 08:54:30 ب.ظ): ببین ستون دین یعنی چی
azarservercoom (2008/10/03 08:54:36 ب.ظ): ستون دین خود انسان هست
azarservercoom (2008/10/03 08:54:39 ب.ظ): انسان خودشو
azarservercoom (2008/10/03 08:54:41 ب.ظ): چطوری میسازه
azarservercoom (2008/10/03 08:54:43 ب.ظ): توسط نماز
azarservercoom (2008/10/03 08:54:48 ب.ظ): تا خدا رو بهتونه
azarservercoom (2008/10/03 08:54:51 ب.ظ): حس کنه
azarservercoom (2008/10/03 08:54:55 ب.ظ): ستون انسان خدا
azarservercoom (2008/10/03 08:54:57 ب.ظ): نمازه
azarservercoom (2008/10/03 08:54:58 ب.ظ): درسته
azarservercoom (2008/10/03 08:55:05 ب.ظ): پس ستون هر چیز نمازه
azarservercoom (2008/10/03 08:55:08 ب.ظ): پس نتیجه میگیریم
azarservercoom (2008/10/03 08:55:22 ب.ظ): ستون دین هم نمازه ولی ستونش توسط انسان پای گذاری میشه
محمدهادی (2008/10/03 08:55:30 ب.ظ): hamintore
azarservercoom (2008/10/03 08:55:44 ب.ظ): همینطوره
azarservercoom (2008/10/03 08:55:44 ب.ظ): میدونم همینطوره
azarservercoom (2008/10/03 08:55:44 ب.ظ): ولی
azarservercoom (2008/10/03 08:55:45 ب.ظ): چرا
azarservercoom (2008/10/03 08:55:50 ب.ظ): شما نمیرین بخونید
azarservercoom (2008/10/03 08:55:51 ب.ظ): که
azarservercoom (2008/10/03 08:55:52 ب.ظ): این
azarservercoom (2008/10/03 08:55:56 ب.ظ): گشت ارشاد یا
azarservercoom (2008/10/03 08:56:01 ب.ظ): گشت نامحسوس
azarservercoom (2008/10/03 08:56:05 ب.ظ): یا گشت بیرون محسوس
azarservercoom (2008/10/03 08:56:08 ب.ظ): از این غلط ها
azarservercoom (2008/10/03 08:56:20 ب.ظ): مردم رو به بی حیای میکشه که کشیده
azarservercoom (2008/10/03 08:56:41 ب.ظ): روین اور گفته .... توسط یک چیزی
azarservercoom (2008/10/03 08:56:45 ب.ظ): میتوان هدایت شد اونم ایمان
محمدهادی (2008/10/03 08:56:50 ب.ظ): tavakol kon be khodaa
محمدهادی (2008/10/03 08:56:58 ب.ظ): az bande  nakhaa
azarservercoom (2008/10/03 08:57:02 ب.ظ): باید ایمان ما قوی باشه تا بتونیم نه که
محمدهادی (2008/10/03 08:57:04 ب.ظ): az khodaaye bande bekhaay
محمدهادی (2008/10/03 08:57:11 ب.ظ): ke har che salaah ast hamaan konad
azarservercoom (2008/10/03 08:57:14 ب.ظ): پس
azarservercoom (2008/10/03 08:57:18 ب.ظ): یک چیزی
محمدهادی (2008/10/03 08:57:19 ب.ظ): ahsant
azarservercoom (2008/10/03 08:57:20 ب.ظ): بنده
azarservercoom (2008/10/03 08:57:22 ب.ظ): نخواه
azarservercoom (2008/10/03 08:57:28 ب.ظ): درسته
محمدهادی (2008/10/03 08:57:29 ب.ظ): hamechi az taghvaa shoroo mishe
azarservercoom (2008/10/03 08:57:29 ب.ظ): اینو
azarservercoom (2008/10/03 08:57:31 ب.ظ): داشته باش
azarservercoom (2008/10/03 08:57:40 ب.ظ): میگی از بنده نخواه
محمدهادی (2008/10/03 08:57:40 ب.ظ): eemaane maan zaeef ast
azarservercoom (2008/10/03 08:57:41 ب.ظ): درسته
azarservercoom (2008/10/03 08:57:42 ب.ظ): ؟
azarservercoom (2008/10/03 08:58:06 ب.ظ): میگم
azarservercoom (2008/10/03 08:58:08 ب.ظ): یک چیزی
azarservercoom (2008/10/03 08:58:14 ب.ظ): گفتی از بنده نخواه درسته
azarservercoom (2008/10/03 08:58:15 ب.ظ): ؟
محمدهادی (2008/10/03 08:58:30 ب.ظ): man giyaah khaaram
azarservercoom (2008/10/03 08:58:44 ب.ظ): به من ربطی نداره
azarservercoom (2008/10/03 08:58:51 ب.ظ): میگم گفتی از بنده نخواه درسته
azarservercoom (2008/10/03 08:58:52 ب.ظ): ؟
محمدهادی (2008/10/03 08:58:58 ب.ظ): ok
محمدهادی (2008/10/03 08:59:04 ب.ظ): to aval bebin
azarservercoom (2008/10/03 08:59:06 ب.ظ): یک چیزی
محمدهادی (2008/10/03 08:59:12 ب.ظ): khodet heyvaani ke aghl daare ro mikhori
محمدهادی (2008/10/03 08:59:22 ب.ظ): oonvaght az hagh harf mizani
محمدهادی (2008/10/03 08:59:29 ب.ظ): khob harfe to bezan
محمدهادی (2008/10/03 08:59:33 ب.ظ): hey mige
محمدهادی (2008/10/03 08:59:48 ب.ظ): morgh gaav goosfand giyaah khaarand
محمدهادی (2008/10/03 08:59:53 ب.ظ): vali to mikoshi mikhori
محمدهادی (2008/10/03 09:00:04 ب.ظ): tavagh o daari behet rahm she
محمدهادی (2008/10/03 09:00:20 ب.ظ): chon oon heyvoon nemitoone az khodesh defaa kone
محمدهادی (2008/10/03 09:00:25 ب.ظ): zoore to bishtare
محمدهادی (2008/10/03 09:00:37 ب.ظ): pas yeki ham baayad be to zoor bege
azarservercoom (2008/10/03 09:00:41 ب.ظ): واقعا انسان رو با حیوان مقایسه کردی
محمدهادی (2008/10/03 09:00:46 ب.ظ): dast baa laa dast ziyaade
azarservercoom (2008/10/03 09:00:54 ب.ظ): ببین
azarservercoom (2008/10/03 09:00:56 ب.ظ): متاسفم
محمدهادی (2008/10/03 09:01:00 ب.ظ): ensaan baa heyvaan hich farghi nadaare
azarservercoom (2008/10/03 09:01:03 ب.ظ): اینجا داری خدارو نادیده میگیری
azarservercoom (2008/10/03 09:01:09 ب.ظ): پس
azarservercoom (2008/10/03 09:01:13 ب.ظ): انسان = حیوان
محمدهادی (2008/10/03 09:01:13 ب.ظ): be heyvaan ham mishe harf zadan yaad daad
azarservercoom (2008/10/03 09:01:15 ب.ظ): متاسفم
azarservercoom (2008/10/03 09:01:17 ب.ظ): برو
محمدهادی (2008/10/03 09:01:22 ب.ظ): ensaan ashrafe makhlooghaate
محمدهادی (2008/10/03 09:01:24 ب.ظ): ammaa
محمدهادی (2008/10/03 09:01:32 ب.ظ): baayad har kaari delesh mikhaad bokone
azarservercoom (2008/10/03 09:01:33 ب.ظ): بابا
azarservercoom (2008/10/03 09:01:33 ب.ظ): دیدی
azarservercoom (2008/10/03 09:01:33 ب.ظ): داره شرک میکنی
محمدهادی (2008/10/03 09:01:43 ب.ظ): nasle makhlooghaate khodaa ro bekane
محمدهادی (2008/10/03 09:01:51 ب.ظ): az oonaa sooe estefaade kone?>
azarservercoom (2008/10/03 09:01:59 ب.ظ): همه چیز بری انسان سجده کرد خدا گفت ای بنده میری زمین باید تلاش کنی بیای بهشت
azarservercoom (2008/10/03 09:02:05 ب.ظ): نه که
azarservercoom (2008/10/03 09:02:08 ب.ظ): بنده بگه حیوان هستی
azarservercoom (2008/10/03 09:02:19 ب.ظ): من از روح خود دمیدم تا یک خدا پرست باشه
azarservercoom (2008/10/03 09:02:24 ب.ظ): اینو خدا گفت
azarservercoom (2008/10/03 09:02:26 ب.ظ): دیدین
azarservercoom (2008/10/03 09:02:37 ب.ظ): شما کاملا
azarservercoom (2008/10/03 09:02:40 ب.ظ): شرک پرستین
azarservercoom (2008/10/03 09:02:44 ب.ظ): بابا
azarservercoom (2008/10/03 09:02:47 ب.ظ): خیلی خیلی از زمونه
azarservercoom (2008/10/03 09:02:48 ب.ظ): عقبی
azarservercoom (2008/10/03 09:02:50 ب.ظ): من فکر کردم
azarservercoom (2008/10/03 09:02:52 ب.ظ): معارف تو
azarservercoom (2008/10/03 09:02:53 ب.ظ): قوی
azarservercoom (2008/10/03 09:03:02 ب.ظ): میتونم باهات بحث کنم دیدم خیلی ضعیف هستی
azarservercoom (2008/10/03 09:03:07 ب.ظ): به خود نناز
azarservercoom (2008/10/03 09:03:20 ب.ظ): یک انسان رو به حیوان شبیع کردن گناه به خدا گناهه
azarservercoom (2008/10/03 09:03:35 ب.ظ): تو گفتی مواظب ما خداست الانم میگی کسی مواظب ما نیست
azarservercoom (2008/10/03 09:03:38 ب.ظ): چرا میگی نیست
azarservercoom (2008/10/03 09:03:41 ب.ظ): پس ایمان ما قوی نیست
azarservercoom (2008/10/03 09:03:43 ب.ظ): پس
azarservercoom (2008/10/03 09:03:48 ب.ظ): یکی باید قوی کنه نه که با زور کتک
محمدهادی (2008/10/03 09:04:03 ب.ظ): heyvaan gonaah kaare>
azarservercoom (2008/10/03 09:04:03 ب.ظ): بابا
محمدهادی (2008/10/03 09:04:04 ب.ظ): ?
محمدهادی (2008/10/03 09:04:09 ب.ظ): yaa man o to
محمدهادی (2008/10/03 09:04:14 ب.ظ): to bahs nemikoni ba man
azarservercoom (2008/10/03 09:04:22 ب.ظ): حیوان نه من تو گناه کاریم
محمدهادی (2008/10/03 09:04:29 ب.ظ): shomaa daari be man bi ehteraami mikoni
azarservercoom (2008/10/03 09:04:44 ب.ظ): بی اعتمادی
azarservercoom (2008/10/03 09:04:44 ب.ظ): دینت خیلی خیلی
azarservercoom (2008/10/03 09:04:44 ب.ظ): ضعیفه
azarservercoom (2008/10/03 09:04:50 ب.ظ): برو کتاب مطهری رو درباره دین بخون
محمدهادی (2008/10/03 09:04:54 ب.ظ): haalaa fekr kardi be man talghin koni sherk parasti man dast az khodaa  bar midaaram?
azarservercoom (2008/10/03 09:05:10 ب.ظ): که میگه دین برابر انسان است که خدا پرست هست دین برابر حیوان نیست
azarservercoom (2008/10/03 09:05:28 ب.ظ): شرک پرست
محمدهادی (2008/10/03 09:05:28 ب.ظ): mage har ki moghe eeyate ketaab  khoondan daare?
azarservercoom (2008/10/03 09:05:31 ب.ظ): متاسفم برات
محمدهادی (2008/10/03 09:05:35 ب.ظ): bashariyat chi?
محمدهادی (2008/10/03 09:05:45 ب.ظ): mota asef baash
محمدهادی (2008/10/03 09:05:53 ب.ظ): ensaaniyat mige heyvaan raa bokosh
محمدهادی (2008/10/03 09:06:02 ب.ظ): taa haa laa koshtaargaah raftid?
azarservercoom (2008/10/03 09:06:11 ب.ظ): اره
azarservercoom (2008/10/03 09:06:16 ب.ظ): من واسه این که دین رو بشناسم
azarservercoom (2008/10/03 09:06:20 ب.ظ): رفتم
azarservercoom (2008/10/03 09:06:24 ب.ظ): کشتن رو دیدم
azarservercoom (2008/10/03 09:06:27 ب.ظ): اعدامو دیدم
azarservercoom (2008/10/03 09:06:35 ب.ظ): سنگ سار قدیمی فیلمشو دیدم
azarservercoom (2008/10/03 09:06:41 ب.ظ): علی اومد با زور به کسی گفت مومن شو
azarservercoom (2008/10/03 09:06:44 ب.ظ): با زبون گفت
محمدهادی (2008/10/03 09:06:44 ب.ظ): ghesaas khoobe
azarservercoom (2008/10/03 09:06:46 ب.ظ): با دل گفت
azarservercoom (2008/10/03 09:06:54 ب.ظ): ای وای
محمدهادی (2008/10/03 09:06:59 ب.ظ): din zoori nist
azarservercoom (2008/10/03 09:07:05 ب.ظ): دین زوری نیست
azarservercoom (2008/10/03 09:07:07 ب.ظ): پس
azarservercoom (2008/10/03 09:07:09 ب.ظ): زوری نیست
azarservercoom (2008/10/03 09:07:20 ب.ظ): پس این کون کشها
azarservercoom (2008/10/03 09:07:20 ب.ظ): استغرفالاه
azarservercoom (2008/10/03 09:07:22 ب.ظ): میان
azarservercoom (2008/10/03 09:07:26 ب.ظ): تو خیابون
azarservercoom (2008/10/03 09:07:30 ب.ظ): دخترو یکم میزن
محمدهادی (2008/10/03 09:07:37 ب.ظ): goh khordan
azarservercoom (2008/10/03 09:07:39 ب.ظ): اگه خواهر تو بود چی میشد
azarservercoom (2008/10/03 09:07:53 ب.ظ): ای وای
azarservercoom (2008/10/03 09:07:56 ب.ظ): یکم برو
محمدهادی (2008/10/03 09:07:58 ب.ظ): hamoon vasate khiyaaboon jeresh midaaadam
محمدهادی (2008/10/03 09:08:12 ب.ظ): ammaa khaahare man baa hejaab tarbiyatt mishe
azarservercoom (2008/10/03 09:08:24 ب.ظ): افرین
azarservercoom (2008/10/03 09:08:27 ب.ظ): حجاب تربیت میشه
azarservercoom (2008/10/03 09:08:28 ب.ظ): ببنی
azarservercoom (2008/10/03 09:08:30 ب.ظ): ببین
azarservercoom (2008/10/03 09:08:33 ب.ظ): وایسا
azarservercoom (2008/10/03 09:08:36 ب.ظ): گفتی تربیت
محمدهادی (2008/10/03 09:08:40 ب.ظ): khaahare man nemiyaad khodesho be hame arzoooni bede
azarservercoom (2008/10/03 09:08:42 ب.ظ): حالا شد گفتی تربیت
azarservercoom (2008/10/03 09:08:51 ب.ظ): ببین گوش کن
محمدهادی (2008/10/03 09:08:53 ب.ظ): pedar o maadar baayad tarbiyat konand
azarservercoom (2008/10/03 09:08:55 ب.ظ): چند تا طلبه داریم
azarservercoom (2008/10/03 09:08:56 ب.ظ): ؟
محمدهادی (2008/10/03 09:08:58 ب.ظ): e
azarservercoom (2008/10/03 09:09:13 ب.ظ): پدر و مادرو کی تربیت میکنه
azarservercoom (2008/10/03 09:09:19 ب.ظ): یکی هست که تربیت کنه
محمدهادی (2008/10/03 09:09:20 ب.ظ): age nane baa baa az khord saali tarbiyat konand ke
azarservercoom (2008/10/03 09:09:28 ب.ظ): درسته اخر میرسه
azarservercoom (2008/10/03 09:09:34 ب.ظ): به یکی که مومن باشه
محمدهادی (2008/10/03 09:09:36 ب.ظ): 2khtar bedoone chaador nemiyaad birooon
azarservercoom (2008/10/03 09:09:50 ب.ظ): چرا نمیاد دختر چادر یعنی خدا پرستی
محمدهادی (2008/10/03 09:09:53 ب.ظ): na kheyr momen khodesh az pedar o maadar be vojood oomade
azarservercoom (2008/10/03 09:09:56 ب.ظ):
azarservercoom (2008/10/03 09:09:58 ب.ظ): بی خیال
azarservercoom (2008/10/03 09:10:11 ب.ظ): به امید دیدار
محمدهادی (2008/10/03 09:10:12 ب.ظ): peyghambar pedar o maadar daashte
azarservercoom (2008/10/03 09:10:13 ب.ظ): کم سوادی
azarservercoom (2008/10/03 09:10:23 ب.ظ): بای
azarservercoom (2008/10/03 09:10:24 ب.ظ):
محمدهادی (2008/10/03 09:10:26 ب.ظ): ka30 baa chaa2ri kaari nadaare
azarservercoom (2008/10/03 09:10:29 ب.ظ): مال من سیو کن
محمدهادی (2008/10/03 09:10:31 ب.ظ): keshvare maa eslaamiye
azarservercoom (2008/10/03 09:10:38 ب.ظ): بده دست یکی دیگه
محمدهادی (2008/10/03 09:10:40 ب.ظ): eenjaa eslaamiye
azarservercoom (2008/10/03 09:10:44 ب.ظ): ولی بدون خیلی کوچلوی
محمدهادی (2008/10/03 09:10:51 ب.ظ): yaadet rafte
azarservercoom (2008/10/03 09:10:52 ب.ظ): خوب اسلام با چادره
محمدهادی (2008/10/03 09:10:58 ب.ظ): shomaa 2 rost mifarmaaeed
محمدهادی (2008/10/03 09:11:19 ب.ظ): man een chat ro chaap mikonam
محمدهادی (2008/10/03 09:11:22 ب.ظ): dar web
azarservercoom (2008/10/03 09:11:25 ب.ظ): امام حسن قربونش برم واسه چی جنگید واسه اسلام واسه دین
محمدهادی (2008/10/03 09:11:28 ب.ظ): khoobe?
محمدهادی (2008/10/03 09:11:36 ب.ظ): hamintore
azarservercoom (2008/10/03 09:11:42 ب.ظ): نه که علافهای مثل شما بیان واسه ما دین قلابی از خود ساخته بیارن
azarservercoom (2008/10/03 09:12:02 ب.ظ): ببین گوش کن
محمدهادی (2008/10/03 09:12:12 ب.ظ): baraaye een jangid ke naamoose man o to aaraayesh kone biyaad too ejtemaae taa dar aakhar koshte she?
azarservercoom (2008/10/03 09:12:12 ب.ظ): امام گفت بدون این که به کسی نگی به کسی ظلم نکن
azarservercoom (2008/10/03 09:12:26 ب.ظ): ولی تو داری حرف های یکی دیگه رو که میگی کافر به همه میدی
azarservercoom (2008/10/03 09:12:46 ب.ظ): اخر کشته شد تا بگه
azarservercoom (2008/10/03 09:12:46 ب.ظ): ای مردم
محمدهادی (2008/10/03 09:12:53 ب.ظ): be khaatere khodaa shahid sho
azarservercoom (2008/10/03 09:12:57 ب.ظ): ای کسانی که به اسم دین مملکت رو به اتیش میکشین
azarservercoom (2008/10/03 09:13:14 ب.ظ): ای کسی که مردم هر روز نفرینت میکنه
محمدهادی (2008/10/03 09:13:16 ب.ظ): koshte nashod bache
azarservercoom (2008/10/03 09:13:20 ب.ظ): ای دولت که رازی نیست مردم ازت
محمدهادی (2008/10/03 09:13:26 ب.ظ): shahid shod
azarservercoom (2008/10/03 09:13:38 ب.ظ): خدایا رحمتی کن تا ایمان نام و نان برایم نیاورد

قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم

تا از آنها باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار می کنند

نه از آنها که پول دین می گیرند و برای دنیا کار می کنند

azarservercoom (2008/10/03 09:13:48 ب.ظ): اینو دکتر شریعتی گفته
محمدهادی (2008/10/03 09:13:55 ب.ظ): peyghambar be arsh so ood mikone ke hich fereshte ee be aanjaa nemitavaanad rasad
azarservercoom (2008/10/03 09:14:18 ب.ظ): پس پیامبر شما یک انسان بود
azarservercoom (2008/10/03 09:14:26 ب.ظ): پس بدون انسان حیوان نیست
azarservercoom (2008/10/03 09:14:28 ب.ظ): یک بنده خداست
محمدهادی (2008/10/03 09:14:35 ب.ظ): hameye gofte haaye 2ktor shari ati 2roste?
azarservercoom (2008/10/03 09:14:36 ب.ظ): نه مثل شما یک حیوان که میگی
azarservercoom (2008/10/03 09:14:37 ب.ظ): هست
azarservercoom (2008/10/03 09:14:50 ب.ظ): اره
محمدهادی (2008/10/03 09:14:56 ب.ظ): marjae taghlid daari?
azarservercoom (2008/10/03 09:14:59 ب.ظ): 80 درصد درسته
azarservercoom (2008/10/03 09:15:05 ب.ظ): اره بهجت تبریز
azarservercoom (2008/10/03 09:15:05 ب.ظ): ی
محمدهادی (2008/10/03 09:15:18 ب.ظ): age hameye harfaash 2rost bood ke alaan baayad zire aamrikaaee haaa mikhaabidi
محمدهادی (2008/10/03 09:15:24 ب.ظ): aafarin
محمدهادی (2008/10/03 09:15:37 ب.ظ): aayato llaah makaareme shiraazi raa ghabool daari ?
azarservercoom (2008/10/03 09:15:48 ب.ظ): اره
محمدهادی (2008/10/03 09:15:53 ب.ظ): khob
azarservercoom (2008/10/03 09:16:19 ب.ظ): ببین
azarservercoom (2008/10/03 09:16:21 ب.ظ): گوش کن
azarservercoom (2008/10/03 09:16:22 ب.ظ): من
azarservercoom (2008/10/03 09:16:25 ب.ظ): هر حرفی بزنی
azarservercoom (2008/10/03 09:16:27 ب.ظ): مدرک دارم
azarservercoom (2008/10/03 09:16:35 ب.ظ): برو اول معنی قران رو بخون
azarservercoom (2008/10/03 09:16:48 ب.ظ): بعد بیا
azarservercoom (2008/10/03 09:16:50 ب.ظ): هیچوقت
azarservercoom (2008/10/03 09:16:57 ب.ظ): یک انسان رو حیوان فرض نکن
azarservercoom (2008/10/03 09:17:03 ب.ظ): دیگه تموم کن دیدم چیزی بلعد نیستی
محمدهادی (2008/10/03 09:17:06 ب.ظ): eeshoon az bahaaro l anvaar ketaabe marhoom majle30  va ketaabhaaye maroofe eslaami eeraad gerefte
azarservercoom (2008/10/03 09:17:12 ب.ظ): من صبح تا شب دارم با ادم های مثل شما صحبت میکنم
محمدهادی (2008/10/03 09:17:37 ب.ظ): aziz to madrake chi daari?
محمدهادی (2008/10/03 09:17:45 ب.ظ): har ki madrak daare aazele?
محمدهادی (2008/10/03 09:17:52 ب.ظ): aaleme?
azarservercoom (2008/10/03 09:17:53 ب.ظ): حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی)، در خطبه های نماز عید فطر در مدرسه امام امیر المؤمنین (علیه السلام) با بیان اینکه امروز سه مشکل اساسی: تورم اقتصادی، مفاسد اخلاقی و تهدید های خارجی ، کشور را تهدید می کند، فرمودند: راه حل این مشکلات را در سه اصل اتحاد به جای تفرقه، مشورت به جای تکروی و عمل به جای حرف می توان جویا شد

azarservercoom (2008/10/03 09:17:59 ب.ظ): مدرک نه
azarservercoom (2008/10/03 09:18:02 ب.ظ): مدرک حرف زدن
azarservercoom (2008/10/03 09:18:05 ب.ظ): اینو بخون
محمدهادی (2008/10/03 09:18:06 ب.ظ): midooni cheraa chon tablighaate naa2rost mikonan
azarservercoom (2008/10/03 09:18:32 ب.ظ): حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی)، در خطبه های نماز عید فطر در مدرسه امام امیر المؤمنین (علیه السلام) با بیان اینکه امروز سه مشکل اساسی: تورم اقتصادی، مفاسد اخلاقی و تهدید های خارجی ، کشور را تهدید می کند، فرمودند: راه حل این مشکلات را در سه اصل اتحاد به جای تفرقه، مشورت به جای تکروی و عمل به جای حرف می توان جویا شد

azarservercoom (2008/10/03 09:18:38 ب.ظ): افرین تبلیغ نادرست
azarservercoom (2008/10/03 09:18:39 ب.ظ): مشکل
azarservercoom (2008/10/03 09:18:43 ب.ظ): خود طلبه هست
azarservercoom (2008/10/03 09:18:45 ب.ظ): مشکل یکی هست
azarservercoom (2008/10/03 09:18:47 ب.ظ): که تبلیغش
azarservercoom (2008/10/03 09:18:49 ب.ظ): درست نیست
azarservercoom (2008/10/03 09:18:51 ب.ظ): بناش درست نیست
azarservercoom (2008/10/03 09:18:54 ب.ظ): ستونش درست نیست
azarservercoom (2008/10/03 09:19:01 ب.ظ): هر چی از خود می سازه میاد به مردم میگه
azarservercoom (2008/10/03 09:19:03 ب.ظ): میتونم
محمدهادی (2008/10/03 09:19:10 ب.ظ): aziz hame jaa bado khoob daare
azarservercoom (2008/10/03 09:19:14 ب.ظ): دوربین مخفی از طلبه ها دارم ببین چی میکن
محمدهادی (2008/10/03 09:19:26 ب.ظ): albate99% az man o shomaa behtarand
azarservercoom (2008/10/03 09:19:27 ب.ظ): یعنی ما خودمون تو سپاه
azarservercoom (2008/10/03 09:19:31 ب.ظ): ببخشید تو یک جای دیگه
azarservercoom (2008/10/03 09:19:35 ب.ظ): از اینها فیلم گرفتیم
محمدهادی (2008/10/03 09:19:40 ب.ظ): ajab
azarservercoom (2008/10/03 09:19:45 ب.ظ): خوب
azarservercoom (2008/10/03 09:19:51 ب.ظ): که
محمدهادی (2008/10/03 09:19:52 ب.ظ): az khodet doorbin makhfi nadaari?
azarservercoom (2008/10/03 09:20:08 ب.ظ): یک حاج خانوم بره پیش یک طلبه چی چیز میشه
azarservercoom (2008/10/03 09:20:13 ب.ظ): با ایثار است که نام بخشندگى سزامند (آدمى) مى شود

azarservercoom (2008/10/03 09:20:35 ب.ظ): ببین
azarservercoom (2008/10/03 09:20:39 ب.ظ): 20 درصد شماها
azarservercoom (2008/10/03 09:20:43 ب.ظ): هیچی نفهمین
محمدهادی (2008/10/03 09:20:53 ب.ظ): bebinam marjae taghlide shomaa gofte begi hameye harfaaye shariati 2roste yaa ghoraan?
azarservercoom (2008/10/03 09:21:01 ب.ظ): من امتحان کردم زنگ زدم گفتم یکی اونجاست طرف دوست من بوده گفته نه
azarservercoom (2008/10/03 09:21:12 ب.ظ): قران افرین
azarservercoom (2008/10/03 09:21:13 ب.ظ): پس
azarservercoom (2008/10/03 09:21:20 ب.ظ): کلا سهتر انگلو شد
azarservercoom (2008/10/03 09:21:22 ب.ظ): یعنی همشون برن
محمدهادی (2008/10/03 09:21:28 ب.ظ): shomaa hamash be man migid man nemifahmam khob pas cheraa daarid baa ye nafahm bahs mikonid?
azarservercoom (2008/10/03 09:21:28 ب.ظ): رهبر این طلبه ها
azarservercoom (2008/10/03 09:21:31 ب.ظ): ببین یک حرف میزنی
azarservercoom (2008/10/03 09:21:35 ب.ظ): بقیشو فکر نمیکنی
azarservercoom (2008/10/03 09:21:47 ب.ظ): مشکل اینجاست که میخوام بری
azarservercoom (2008/10/03 09:21:50 ب.ظ): مطالعه کنی
azarservercoom (2008/10/03 09:21:58 ب.ظ): چون فردا اینهارو تحویل یکی دیگه میدی
azarservercoom (2008/10/03 09:22:03 ب.ظ): طرف فکر میکنه
azarservercoom (2008/10/03 09:22:04 ب.ظ): میفهمه
azarservercoom (2008/10/03 09:22:19 ب.ظ): که چه دروغ گفتین باید رو راست بری جلو
azarservercoom (2008/10/03 09:22:23 ب.ظ): و رو راست بگی
محمدهادی (2008/10/03 09:22:27 ب.ظ): faghat ye chi migam age ghoraan mikhaay bekhooni yek safhe bekhoon ammaa baa maniye aan
azarservercoom (2008/10/03 09:22:49 ب.ظ): استاد دانشمند گفت رنگارنگ نداشت باش بلکه یک رنگ باش
محمدهادی (2008/10/03 09:23:10 ب.ظ): aziz dooste man nevisandeye ketaabe ravaabete ejtemaaeeye dokhtaraan o pesaraan aaghaaye ali aazar taaj
محمدهادی (2008/10/03 09:23:31 ب.ظ): ketaabhaaye ghatoore 2ktor shareeati raa baraaye man post kardand
محمدهادی (2008/10/03 09:23:46 ب.ظ): ammaa man forsat nashode hattaa ketaane eeshaan raa meyl konam
محمدهادی (2008/10/03 09:23:57 ب.ظ): aziz man nagoftam hamechi raa midaanam
محمدهادی (2008/10/03 09:24:07 ب.ظ): goftam hich chiz nemidaanam
azarservercoom (2008/10/03 09:24:18 ب.ظ): قرآن مجید در آیه 28 سوره «بقره» با ذکر یکى از پدیده هاى شگفت انگیز آفرینش، انسانها را متوحه وجود پرودگار مى سازد، در واقع قرآن مجید در این آیه براى اثبات وجود خدا از نقطه اى شروع کرده که براى احدى جاى انکار باقى نمى گذارد و آن مسأله پیچیده حیات و زندگى است
محمدهادی (2008/10/03 09:24:28 ب.ظ): haal shomaa lotf kardid mane naadaan raa raah namaaee farmoodid
azarservercoom (2008/10/03 09:24:33 ب.ظ): ولى اکنون داراى نعمت حیات و هستى مى باشید، اعضاء و دستگاه هاى مختلف، حواس و ادراک به شما داده شده، این هستى و حیات را چه کسى به شما عطا کرده آیا خود به خویشتن دادید؟
azarservercoom (2008/10/03 09:24:51 ب.ظ): چرا داری
azarservercoom (2008/10/03 09:24:55 ب.ظ): از خودت حرف میزنی
azarservercoom (2008/10/03 09:25:00 ب.ظ): فکر کن من یک کافرم
azarservercoom (2008/10/03 09:25:03 ب.ظ): فکر نکن
azarservercoom (2008/10/03 09:25:07 ب.ظ): بفهم من کافرم ولی
azarservercoom (2008/10/03 09:25:09 ب.ظ): جواب بده
azarservercoom (2008/10/03 09:25:24 ب.ظ): با  عکس گذاشن نردبان نگو من خدا پرستم بگو خدا شناسم
azarservercoom (2008/10/03 09:25:46 ب.ظ): آرى آفریننده حیات، همان آفریننده مرگ است، چنان که در آیه 2 سوره «ملک» مى خوانیم: الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً: «او خدائى است که حیات و مرگ را آفریده که شما را در میدان حسن عمل بیازماید». (1)
محمدهادی (2008/10/03 09:25:51 ب.ظ): man har kaari mikonam baraaye ra30dan be khodaa mikonam
محمدهادی (2008/10/03 09:26:20 ب.ظ): kami gelooyat raa feshaar bede taa taeme marg raa becheshi
azarservercoom (2008/10/03 09:26:22 ب.ظ): خدا رازی باشه
azarservercoom (2008/10/03 09:26:38 ب.ظ): چشیدم
محمدهادی (2008/10/03 09:26:47 ب.ظ): na axe eenjaa chize dige bood yeki mohtaramaane tazakor daad man bardaashtam alaan mizaaram bebin chi bood
azarservercoom (2008/10/03 09:26:53 ب.ظ): با مرگ مادر بزرگ با مرگ پدر بزرگم با مدرگ دیگیری
azarservercoom (2008/10/03 09:26:55 ب.ظ): کشیدم
azarservercoom (2008/10/03 09:26:58 ب.ظ): ولی اگاه نشدم
azarservercoom (2008/10/03 09:27:22 ب.ظ):
azarservercoom (2008/10/03 09:27:35 ب.ظ): قرآن به همه ما یادآورى مى کند که قبل از این شما مانند سنگ ها، چوب ها و موجودات بى جان مرده بودید، و نسیم حیات اصلاً در کوى شما نوزیده بود.
azarservercoom (2008/10/03 09:27:56 ب.ظ): زندگی قصه مرد یخ فروشی است که از او پرسیدند: فروختی؟


گفت: نخریدند ... تمام شد !
azarservercoom (2008/10/03 09:28:26 ب.ظ): چطور شد
azarservercoom (2008/10/03 09:28:30 ب.ظ): بنده مومن خدا
azarservercoom (2008/10/03 09:29:25 ب.ظ): روح آدمى را یا خدا پر مى کند و یا هوا، که جمع میان این دو ممکن نیست، هواپرستى سرچشمه غفلت از خدا و خلق خدا است، هواپرستى عامل بیگانگى از همه اصول اخلاقى است، و بالاخره هواپرستى، انسان را در خویشتن فرو مى برد، و از همه حقایق جهان دور مى سازد.
azarservercoom (2008/10/03 09:30:03 ب.ظ): این واسه حرف که گفتی حیوان انسان
محمدهادی (2008/10/03 09:30:22 ب.ظ): hamintore
azarservercoom (2008/10/03 09:30:56 ب.ظ): کسى که دیروز، یک قصر مجهز چند هزار مترى او را سیر مى کرد، امروز براى او یک امر عادى است، و به همین ترتیب، در همه شاخه هاى هوا و هوس، دائما رو به افراط گام برمى دارند، تا خود را هلاک و نابود کنند.
azarservercoom (2008/10/03 09:31:49 ب.ظ): خوب عکس رو نمیزاری
azarservercoom (2008/10/03 09:31:49 ب.ظ): ؟
محمدهادی (2008/10/03 09:32:02 ب.ظ): axe nemiyaa d
azarservercoom (2008/10/03 09:32:08 ب.ظ): خوب
azarservercoom (2008/10/03 09:32:10 ب.ظ): سند کن
محمدهادی (2008/10/03 09:32:13 ب.ظ): alaan talaash mikonam
محمدهادی (2008/10/03 09:32:22 ب.ظ): aakhe too yahoo tanzim kardam foghesh
محمدهادی (2008/10/03 09:32:27 ب.ظ): address midam bebini
azarservercoom (2008/10/03 09:32:32 ب.ظ): اوکی
azarservercoom (2008/10/03 09:32:34 ب.ظ): من رفتم شام
azarservercoom (2008/10/03 09:32:37 ب.ظ): بخورم
azarservercoom (2008/10/03 09:32:38 ب.ظ): میام
محمدهادی (2008/10/03 09:32:42 ب.ظ): khoobe
azarservercoom (2008/10/03 09:32:42 ب.ظ): شایدم هم نیام
azarservercoom (2008/10/03 09:32:46 ب.ظ): فیلم روز حسرت رو
محمدهادی (2008/10/03 09:32:50 ب.ظ): be jaaye man ham bokhor
azarservercoom (2008/10/03 09:32:51 ب.ظ): نگاه کنم فیلم کاملا خود شناسی
محمدهادی (2008/10/03 09:32:56 ب.ظ): ok
azarservercoom (2008/10/03 09:32:59 ب.ظ): خوشم اومده
azarservercoom (2008/10/03 09:33:01 ب.ظ): موفق باشی
azarservercoom (2008/10/03 09:33:05 ب.ظ): از دست من نارحت نشو
محمدهادی (2008/10/03 09:33:05 ب.ظ): vali aashnaa nashodim
azarservercoom (2008/10/03 09:33:08 ب.ظ): واسه من دعا کن
محمدهادی (2008/10/03 09:33:13 ب.ظ): http://avatars.yahoo.com/?src=ymsgr&fmt=2.0&intl=us&os=win&ver=9.0.0.1912
محمدهادی (2008/10/03 09:33:22 ب.ظ): naaraahat nashodam
محمدهادی (2008/10/03 09:33:37 ب.ظ): parvardegaare yegaane shomaa raa kheyr dahad enshaa allaah
azarservercoom (2008/10/03 09:33:38 ب.ظ): بنیامین 25 ساله اهل تبریز استاد دانشگاه لیسان معارف شناسی
azarservercoom (2008/10/03 09:34:40 ب.ظ): هیچی نیست
azarservercoom (2008/10/03 09:35:00 ب.ظ): ببخشید لیسانس عوضی شد فوق لیسانس معارف اسلامی دانشگاه امام زمان بناب حوزه علمیه بناب
azarservercoom (2008/10/03 09:35:00 ب.ظ):
azarservercoom (2008/10/03 09:35:06 ب.ظ): موفق باشی
azarservercoom (2008/10/03 09:35:06 ب.ظ): برادر
azarservercoom (2008/10/03 09:35:32 ب.ظ): هیچ وقت تنها نشو تنهایت شیطان برایت نصیب میاورد
محمدهادی (2008/10/03 09:36:02 ب.ظ): hamintore
محمدهادی (2008/10/03 09:36:06 ب.ظ): bande ham
آقای بنیامین (2008/10/03 09:36:10 ب.ظ): موفق باشی
محمدهادی (2008/10/03 09:36:11 ب.ظ): mohammad hadi'
آقای بنیامین (2008/10/03 09:36:18 ب.ظ): اقا هادی
آقای بنیامین (2008/10/03 09:36:25 ب.ظ): صاف
محمدهادی (2008/10/03 09:36:30 ب.ظ): 22 saale
محمدهادی (2008/10/03 09:36:36 ب.ظ): sikl
آقای بنیامین (2008/10/03 09:36:39 ب.ظ): از ؟
محمدهادی (2008/10/03 09:36:39 ب.ظ): mamnoon
آقای بنیامین (2008/10/03 09:36:49 ب.ظ): ساکل؟
آقای بنیامین (2008/10/03 09:37:09 ب.ظ): من رفتم
آقای بنیامین (2008/10/03 09:37:13 ب.ظ): به امید دیدار بای
آقای بنیامین (2008/10/03 09:37:15 ب.ظ):
آقای بنیامین (2008/10/03 09:37:29 ب.ظ): alone_in_your_heart_sh
آقای بنیامین (2008/10/03 09:37:34 ب.ظ): خواستی منو بشناسی این ایدی دوستمه
آقای بنیامین (2008/10/03 09:37:37 ب.ظ): تو لیست هم هست
آقای بنیامین (2008/10/03 09:37:39 ب.ظ): از اون بپرس
آقای بنیامین (2008/10/03 09:37:41 ب.ظ): بای
آقای بنیامین فوق لیسانس معارف اسلامی دانشگاه امام ... (2008/10/03 09:37:47 ب.ظ): حتما بپرس
آقای بنیامین فوق لیسانس معارف اسلامی دانشگاه امام ... has signed out. (2008/10/03 09:37 ب.ظ)

محمدهادی (2008/10/03 09:37:59 ب.ظ): tehran hastam
محمدهادی (2008/10/03 09:38:42 ب.ظ): aaghaaa shahrooz say mikonam
محمدهادی (2008/10/03 09:38:47 ب.ظ): shomaa ham maa raa halaal konid
محمدهادی (2008/10/03 09:39:00 ب.ظ): yaa molaa ali madadi molaa12130

[ پنج‌شنبه 11 مهر‌ماه سال 1387 ] [ 21:44 ] [ محمدهادی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
لینک های مفید
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 258696