بسم الله الرحمن الرحیم سلام(عشق معنوی۲)سلام بر دوستداران حیوانات
(:اینهایی که حیوان نمی خورندبه هنگام مرگ(خیلی سخت) جان نخواهندداد:)
قالب وبلاگ
آخرین مطالب


Show Recent Messages (F3)

sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:32:16 ق.ظ): سلام
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:32:17 ق.ظ): رفیق
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:32:17 ق.ظ): خوبی؟>
محمدهادی (2008/10/04 09:32:29 ق.ظ): salam rafigh mamnoon
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:32:40 ق.ظ): فقط یه یه سوال؟
محمدهادی (2008/10/04 09:33:01 ق.ظ): khaahesh mikonam
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:33:10 ق.ظ): کجای گیاه خواری امر خداست و کجا خدا گفته عسل نخورید به امر خدا؟
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:33:27 ق.ظ):
محمدهادی (2008/10/04 09:34:15 ق.ظ): vaghti zanboori ke maa asal mide ro too khode asal ghargh mikonim oonjaa haroom mishe
محمدهادی (2008/10/04 09:34:31 ق.ظ): age amre khodaa nabood bargi az derakht nemi oftaad
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:35:44 ق.ظ): خدا خودش گفته که ما زنبور و حیوانات دیگه رو قرار دادیم تا انسان از محصولاتشون استفاده کنه
محمدهادی (2008/10/04 09:36:03 ق.ظ): bar monkarash lanat
محمدهادی (2008/10/04 09:36:12 ق.ظ): vali eentor?
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:36:18 ق.ظ): این قسمت دومی هم که گفتی جز قنوت نماز غفیله است
محمدهادی (2008/10/04 09:36:23 ق.ظ): baa esraaf?
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:36:38 ق.ظ): چه اسرافی؟
محمدهادی (2008/10/04 09:36:43 ق.ظ): bargi az derakht
محمدهادی (2008/10/04 09:36:52 ق.ظ): een zaboon baste haa ro
محمدهادی (2008/10/04 09:36:58 ق.ظ): ke aghl daaran
محمدهادی (2008/10/04 09:37:05 ق.ظ): hey bokoshi berizi door
محمدهادی (2008/10/04 09:37:16 ق.ظ): hey tolide msnooee koni
محمدهادی (2008/10/04 09:37:50 ق.ظ): aakhe che gonaahi kardand
محمدهادی (2008/10/04 09:38:31 ق.ظ): bebinam khode morgh o gaav o  shotoro dige ... khode eenh a goosht mikhorand zaboon baste haa?
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:38:59 ق.ظ): اولا من چون در مورد زندگی زنبور و حیوانات دیگه اطلاعات زیادی دارم بگم برای برداشت عسل زنبور دار زنبور رو نمی کشه
محمدهادی (2008/10/04 09:39:35 ق.ظ): khob agar man mot maen besham ke zanboor baraaye man asal 2rost karde mikhoram
محمدهادی (2008/10/04 09:39:40 ق.ظ): ammaa intore?>
محمدهادی (2008/10/04 09:39:49 ق.ظ): yaa goolesh mizane zanboor daar?
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:41:08 ق.ظ): اولا اینکه خدا روز اولی که موجودات رو آفرید به هر کدوم وظیفه ای داد و همه هم قبول کردن
محمدهادی (2008/10/04 09:41:41 ق.ظ): vazifeye koshte shodan baa zoor ham daad?
محمدهادی (2008/10/04 09:41:56 ق.ظ): aayaa maa baayad eentor efraat konim
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:41:59 ق.ظ): به نظرت خدا زنبور رو آفرید تا هی عسل درست کنه و خودش بخوره و تکرار تا آخر دنیا؟
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:42:30 ق.ظ): گفتم که کشتنی در کار نیست
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:42:50 ق.ظ): زنبور رو با دود دور می کنن
محمدهادی (2008/10/04 09:43:30 ق.ظ): be nazare shomaa khodaa ensaan raa be onvaane ashrafe makhlooghaat 2rost farmoodand taa hey heyvoon bokoshe bokhore va tekraar taa aakher
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:43:39 ق.ظ): بعد با برس مخصوص اونایی که به موم چسبیدن جدا می شن که بهشون ضربه هم نمی خوره
محمدهادی (2008/10/04 09:44:04 ق.ظ): doost daarid shomaa baa dood az pooletaan door shavid yaa gaaze ashk aavar
محمدهادی (2008/10/04 09:44:16 ق.ظ): khoobe
محمدهادی (2008/10/04 09:44:26 ق.ظ): agar man bedoonam eentor baashe
محمدهادی (2008/10/04 09:44:32 ق.ظ): estesnaa ghaayel mishavam
محمدهادی (2008/10/04 09:45:00 ق.ظ): vali een aabe jenaazeye koshte shodeye zanboor hamraah baa aab va shekar raa man nemidaanam nemikhoram
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:45:02 ق.ظ): من که بلد نیستم با زنبور حرف بزنم و ازشون اجازه بگیرم
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:45:06 ق.ظ): شما بلدی؟
محمدهادی (2008/10/04 09:45:14 ق.ظ): shomaa mikhorid khob be kheradetaan bastegi daarad
محمدهادی (2008/10/04 09:46:23 ق.ظ): zanboor va gaav va morgh va... ke balad nist az shomaa khaahesh konad man raa nakoshid baraaye estefaadeh az khorshid va zendegi ke be 2nyaa aamade va khodaa be aan daade dast o paa mizanad hamintor ensaan
محمدهادی (2008/10/04 09:46:33 ق.ظ): heyvaan baa khodaa harf mizanad
محمدهادی (2008/10/04 09:46:42 ق.ظ): heyvaan baa ensaan harf mizanad
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:46:51 ق.ظ): اخدا اینها رو برای خدمت به انسان آفریده این رد خور نداره
محمدهادی (2008/10/04 09:46:53 ق.ظ): kaafist be zanboor harf zadan yaad bedid
محمدهادی (2008/10/04 09:46:59 ق.ظ): aasheghe shomaa mishavad
محمدهادی (2008/10/04 09:47:09 ق.ظ): bar monkarash lanat
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:47:16 ق.ظ): اما افراط و الکی اذیت کردن یا کشتن الکی گناهه
محمدهادی (2008/10/04 09:47:30 ق.ظ): khob man ham hamin o migam
محمدهادی (2008/10/04 09:47:37 ق.ظ): ammaa harf e shomaa raa goosh midan
محمدهادی (2008/10/04 09:47:42 ق.ظ): aayaa shomaa didid
محمدهادی (2008/10/04 09:47:57 ق.ظ): man vaghti niyaaz nadaaram
محمدهادی (2008/10/04 09:48:10 ق.ظ): een makhlooghaate khodaa raa doost daaram chetor bokhoram?>
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:49:14 ق.ظ): معذرت می خوام اما دید شما به زنبور کمی شبیه دید کارتون ها است
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:50:00 ق.ظ): من خودم نمی تونم کشته شدن یه حیوون رو ببینم
محمدهادی (2008/10/04 09:50:04 ق.ظ): een kaartoone ke be no nahaal zendegi kardan raa faraa midahad
محمدهادی (2008/10/04 09:50:15 ق.ظ): khob pas cheraa mikhorid/.?
محمدهادی (2008/10/04 09:50:34 ق.ظ): cheraaa  del o roodeye aan raa nemikhorid?
محمدهادی (2008/10/04 09:50:51 ق.ظ): motevajeh hastid oo chashm daarad?
محمدهادی (2008/10/04 09:50:54 ق.ظ): aghl daarad
محمدهادی (2008/10/04 09:50:59 ق.ظ): ghalb daarad?
محمدهادی (2008/10/04 09:51:02 ق.ظ): fahm daarad
محمدهادی (2008/10/04 09:51:06 ق.ظ): sho oor daarad
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:51:07 ق.ظ): مساله افراط و تفریط در بینه
محمدهادی (2008/10/04 09:51:13 ق.ظ): ghodrate tasmim giri daarad
محمدهادی (2008/10/04 09:51:20 ق.ظ): gheyrat daarad?
محمدهادی (2008/10/04 09:51:42 ق.ظ): man eenaa ro migam chon faghat be lotfe khodaa baa aanhaa zendegaani kardam
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:51:46 ق.ظ): شما اینکه نمی تونین کشته شدن یه حیون رو ببینین به نخوردن گوشت ربط می دین
محمدهادی (2008/10/04 09:51:54 ق.ظ): mar go zendegiye aanhaa raa chashidam
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:51:56 ق.ظ): بعد همین رو به خدا
محمدهادی (2008/10/04 09:52:05 ق.ظ): bale
محمدهادی (2008/10/04 09:52:10 ق.ظ): taa hadi
محمدهادی (2008/10/04 09:52:24 ق.ظ): shomaa khaanoom hastid
محمدهادی (2008/10/04 09:52:30 ق.ظ): taa alaan nemidoonenstam
محمدهادی (2008/10/04 09:52:41 ق.ظ): ammaa az nazare man hich farghi nemikonad hich moghe
محمدهادی (2008/10/04 09:52:43 ق.ظ): ammaa
محمدهادی (2008/10/04 09:52:53 ق.ظ): aakhe mikhaastam begam agar mardi
محمدهادی (2008/10/04 09:52:54 ق.ظ): khob
محمدهادی (2008/10/04 09:53:07 ق.ظ): shomaa magar zan e irani hastid
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:53:08 ق.ظ): مردم
محمدهادی (2008/10/04 09:53:25 ق.ظ): agar mesle mard hastid koshtsane aan raa bebini 2 nooshe jaan konid
محمدهادی (2008/10/04 09:53:50 ق.ظ): shomaa ke baayad rooh naazok tar az maa baashid
محمدهادی (2008/10/04 09:53:59 ق.ظ): albate hamaantor ke farmoodid
محمدهادی (2008/10/04 09:54:11 ق.ظ): aayaate ghoraan ketaabe peyaambare khodaa
محمدهادی (2008/10/04 09:54:17 ق.ظ): farmoodeye khodaa mifarmaayad
محمدهادی (2008/10/04 09:54:31 ق.ظ): aaye 5 sooreye mobaarakeye nahl
محمدهادی (2008/10/04 09:54:34 ق.ظ): 29 baghare
محمدهادی (2008/10/04 09:54:51 ق.ظ): heyvaanaat raa baraaye shomaa aafaridim
محمدهادی (2008/10/04 09:55:03 ق.ظ): az poost va goosht aan estefaade konid
محمدهادی (2008/10/04 09:55:05 ق.ظ): ammaa
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:55:12 ق.ظ): اما؟
محمدهادی (2008/10/04 09:55:17 ق.ظ): cheraa heyvaanaate degar raa nemikhorid?>
محمدهادی (2008/10/04 09:55:25 ق.ظ): befarmaaeed
محمدهادی (2008/10/04 09:55:38 ق.ظ): e
محمدهادی (2008/10/04 09:55:53 ق.ظ): man sokoot kardam shomaa amr befarmaaeed
محمدهادی (2008/10/04 09:56:07 ق.ظ): enteghaadi daarid befarmaaeed
محمدهادی (2008/10/04 09:56:10 ق.ظ): man begoosham
محمدهادی (2008/10/04 09:56:13 ق.ظ): agar na
محمدهادی (2008/10/04 09:56:22 ق.ظ): mitavaanid tah ghigh konid
محمدهادی (2008/10/04 09:56:32 ق.ظ): beh har haal dar har haal nemigonjad
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:56:38 ق.ظ): بگم
محمدهادی (2008/10/04 09:56:42 ق.ظ): begoo
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:57:06 ق.ظ): چون همون خدایی که انسان و حیوان رو آفریده
محمدهادی (2008/10/04 09:57:45 ق.ظ): khob
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:57:54 ق.ظ): و خودش گفته اینا برای انسان هستند
محمدهادی (2008/10/04 09:58:08 ق.ظ): aaghaa man eenaa ro midoonam
محمدهادی (2008/10/04 09:58:21 ق.ظ): shomaa ke zanboore asal raa mishenaa30d
محمدهادی (2008/10/04 09:58:36 ق.ظ): taa be haal bar rooye gol dide eed poshtesh be maast
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:58:37 ق.ظ): خودش هم بنا به علم و حکمتش گوشت و .. بعضی از حیوانات رو حرام و نجس تعیین کرده
محمدهادی (2008/10/04 09:58:49 ق.ظ): baraaye maa kaar mikonad ammaa man o shomaa gonaah moikonoim,
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 09:58:55 ق.ظ): وگرنه ممکن بود من هم مثل یه چینی موش بخورم
محمدهادی (2008/10/04 09:59:08 ق.ظ): 2rostre
محمدهادی (2008/10/04 09:59:19 ق.ظ): aahaa
محمدهادی (2008/10/04 09:59:27 ق.ظ): pas shomaa aadat farmoodid
محمدهادی (2008/10/04 09:59:41 ق.ظ): mesle aanhaa ke aadat farmoodand kharchang mikhorand
محمدهادی (2008/10/04 09:59:53 ق.ظ): mesle 30gaari haa ke be 30gaar aadat kardand
محمدهادی (2008/10/04 10:00:13 ق.ظ): mesle shomaa ke aadat kardid maahi va goosh raa zende nakhorid morde bokhorid
محمدهادی (2008/10/04 10:00:27 ق.ظ): mesle man ke aadat kardam giyaah khaar baasham
محمدهادی (2008/10/04 10:00:44 ق.ظ): mesle aan ke aadat karde baa chaay ghand bokhore
محمدهادی (2008/10/04 10:00:56 ق.ظ): pas aadat raa mishavad eslaah nemood
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:00:57 ق.ظ): اولا این ربطی به عادت نداره
محمدهادی (2008/10/04 10:01:18 ق.ظ): che esraari daarid heyvaani ke az jense maa ast bokhorid magar amre khodaast?
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:01:50 ق.ظ): خدا سیستم بدنی من رو طوری آفریده که خواه ناخواه به پروتئین حیوانی نیاز داره
محمدهادی (2008/10/04 10:01:54 ق.ظ): shomaa namaaz va nahy az monkar va amre be maroof ke bar shomaa vaajeb ast raa anjaam dahid
محمدهادی (2008/10/04 10:02:10 ق.ظ): prote een hame chi daare
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:02:20 ق.ظ): حتی شنیدم که کسی که یک ما ه گوشت نخوره اسلامش اشکال داره
محمدهادی (2008/10/04 10:02:40 ق.ظ): faghat mane bi navaa kamboode proteeen eejaad mikonam ke oonam az zafe eemaane eemaan ghavi baashe hichi nemishe
محمدهادی (2008/10/04 10:02:48 ق.ظ):
محمدهادی (2008/10/04 10:03:26 ق.ظ): momken ast
محمدهادی (2008/10/04 10:03:39 ق.ظ): har che khodaa bekhaahad
محمدهادی (2008/10/04 10:04:07 ق.ظ): shoma ye kaari kon
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:04:13 ق.ظ): ممکنست هر چی خدا بخواهد
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:04:27 ق.ظ): اما خدا خواسته که شما فقط گیاه بخوری
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:04:34 ق.ظ): چه ربطی به ایمان داره
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:04:47 ق.ظ): کدوم امام یا پیامبری گیاه خوار بود
محمدهادی (2008/10/04 10:04:49 ق.ظ): ye morgh khoroos ye heyvaan raa az rooberoo negaah konid va az khod bepor30d man chetor mitavaanam aan raa bekhoram
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:04:52 ق.ظ): کدوم مومنی؟
محمدهادی (2008/10/04 10:05:16 ق.ظ): kodaam emaam va peyaam bari
محمدهادی (2008/10/04 10:06:14 ق.ظ): ghorse naan va khormaaee bade chand rooz dast gireshaan mishode ast va dar toole saal ke rooze boodand va bade roozhaa bi sahari va eftaar aan raa be yatim
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:06:20 ق.ظ): کدوم گفتن گیاه خوار باشید؟
محمدهادی (2008/10/04 10:06:20 ق.ظ): kodaam emaam va peyaam bari
محمدهادی (2008/10/04 10:06:43 ق.ظ): ghorse naan va khormaa raa be digari midaadand
محمدهادی (2008/10/04 10:07:11 ق.ظ): kodaam goftand va30leye naghliyeye man ke shotor boode ast baa een vazeeyat bokoshid
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:08:12 ق.ظ): این امشکل از تبلیغ افراطی و غلط اسلامه
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:08:33 ق.ظ): وگرنه به نظر شما چرا اسلام عید قربان رو باب کرد
محمدهادی (2008/10/04 10:08:58 ق.ظ): een ke peyaam bare khodaa chaagh o chele boode astagh ferollaah een ghalate
محمدهادی (2008/10/04 10:09:22 ق.ظ): dar ghor aan aamade?
محمدهادی (2008/10/04 10:09:37 ق.ظ): eede ghorbaan baayad ghatle aam kard?
محمدهادی (2008/10/04 10:09:43 ق.ظ): yaa eede saadaat
محمدهادی (2008/10/04 10:09:50 ق.ظ): yaa haajihaast
محمدهادی (2008/10/04 10:09:56 ق.ظ): haaji dar make bekosht
محمدهادی (2008/10/04 10:10:02 ق.ظ): dar khaane bekosht?
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:11:00 ق.ظ): در قران اومده ریالربانی کنید حالا شما اسمش رو بزار قتل عام
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:12:54 ق.ظ): قربانی کنید
محمدهادی (2008/10/04 10:16:06 ق.ظ): aakhe oon zaboon baste che gonaahi karde ensaan daare dar oon sare
محمدهادی (2008/10/04 10:16:31 ق.ظ): donyaa az gorosnegi mimire
محمدهادی (2008/10/04 10:16:58 ق.ظ): agar een alafzaari ke heyvaan mikhorad taa maa bokhorimesh
محمدهادی (2008/10/04 10:17:13 ق.ظ): bekhaahim faghr az 2nyaa kande mishe
محمدهادی (2008/10/04 10:17:14 ق.ظ): ah
محمدهادی (2008/10/04 10:17:27 ق.ظ): 50 nafar mirizan sare aadam
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:19:41 ق.ظ): به نظرت اگه قرار نبود آهو کشته بشه چرا خدا شیر رو آفرید
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:19:43 ق.ظ): ؟
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:20:08 ق.ظ): اگه گاوها کشته نشن بعد از چند سال علفزاری می مونه؟
محمدهادی (2008/10/04 10:20:08 ق.ظ): oon haa tabi atand taa haa laa gofti yaa zaamene aahoo?
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:20:18 ق.ظ): جایی برای زندگیشون می مونه
محمدهادی (2008/10/04 10:20:29 ق.ظ): bale ensaan keshaavarzi mikone
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:20:35 ق.ظ): چرخه غذایی به هم می خوره
محمدهادی (2008/10/04 10:20:36 ق.ظ): bale mimoone
محمدهادی (2008/10/04 10:20:42 ق.ظ): khodaa khodesh mikone
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:20:53 ق.ظ): من و شما هم ئطبیعتیم
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:21:02 ق.ظ): انسان حیوان هوشمنده
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:22:06 ق.ظ): خدا خودش به وسیله یه منو تو می خواد بکنه
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:22:27 ق.ظ): این خواست خداست نه گیاه خواری
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:22:34 ق.ظ): خدا داره داد می زنه
محمدهادی (2008/10/04 10:22:37 ق.ظ): pas maa khodemoon ro mikhorim?
محمدهادی (2008/10/04 10:22:58 ق.ظ): khodaa daanad
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:22:59 ق.ظ): شما داری یه چیزی که اصلا خدا یه جا هم نگفته بهش ربط می دی
محمدهادی (2008/10/04 10:23:08 ق.ظ): chon zooremoon bishtare?
محمدهادی (2008/10/04 10:23:29 ق.ظ): azize man khodaa ke amr nakarde hatman goosht bokhorid
محمدهادی (2008/10/04 10:23:39 ق.ظ): dar site man 2khtare 7 saale eeke
محمدهادی (2008/10/04 10:23:46 ق.ظ): pedar o maadarash
محمدهادی (2008/10/04 10:24:02 ق.ظ): 4 saal ghabl az baar daar shodan giyaah khaar boodand
محمدهادی (2008/10/04 10:24:07 ق.ظ): raa bekhaanid
محمدهادی (2008/10/04 10:24:10 ق.ظ): mosaahebe
محمدهادی (2008/10/04 10:24:29 ق.ظ): che moshkeli pish aamade
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:24:33 ق.ظ): اتفاقا عمر کرده حتما بخورید
محمدهادی (2008/10/04 10:24:41 ق.ظ): dar zemn man ham be khaatere
محمدهادی (2008/10/04 10:25:07 ق.ظ): rezaaye khodaa morgh koshtam ke az kaaram raazi nistam va dar haalate aadi naboodam
محمدهادی (2008/10/04 10:25:19 ق.ظ): taaze ham giyaah khaar shodam
محمدهادی (2008/10/04 10:25:37 ق.ظ): man chaagh ham hastam
محمدهادی (2008/10/04 10:26:23 ق.ظ): man nemikhoram 10 nafar ham harifam
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:26:38 ق.ظ): من حرفم اینه که داداش گلم افراط و تفریط هر دو بده
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:26:55 ق.ظ): حس و احساس قلبی خودمون رو بخدا نسبت دادن بدتر
محمدهادی (2008/10/04 10:27:11 ق.ظ): doroste
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:27:42 ق.ظ): پس لطفا گساهخواریتون رو به امر و خواست خدا ربط ندین
محمدهادی (2008/10/04 10:28:12 ق.ظ): yani khodam khaastam?
محمدهادی (2008/10/04 10:28:30 ق.ظ): man ghodrat daaram damaagham ro baalaa bekesham ke een o bekham?
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:28:36 ق.ظ): آخه یکی دیگه می بینه فکر می کنه در این مورد آیه یا حدیثی هست
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:28:37 ق.ظ): آره
محمدهادی (2008/10/04 10:29:06 ق.ظ): eentor nist
محمدهادی (2008/10/04 10:29:30 ق.ظ): khodaa be man amr karde
محمدهادی (2008/10/04 10:29:42 ق.ظ): man baa shomaa fargh daaram az nazare roohi
محمدهادی (2008/10/04 10:29:46 ق.ظ): eentor nist?
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:29:59 ق.ظ): داری عقایده جبری رو داد می زنی
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:30:03 ق.ظ): ترمز کن
محمدهادی (2008/10/04 10:30:16 ق.ظ): na
محمدهادی (2008/10/04 10:30:42 ق.ظ): man aayaate ghoraan raa zamine mikonam khoobe?
محمدهادی (2008/10/04 10:30:50 ق.ظ): ke khoda farmoode bokhorid
محمدهادی (2008/10/04 10:30:57 ق.ظ): khob oonvaght ham miyaayd migid
محمدهادی (2008/10/04 10:31:13 ق.ظ): yaa man enkaar mikonam yaa ghor aan eshtebaah mige
محمدهادی (2008/10/04 10:31:28 ق.ظ): parvardegaaraa raahe raast raa neshaanam bede
محمدهادی (2008/10/04 10:31:38 ق.ظ): az tarighe hamin bande at
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:32:17 ق.ظ): بزاری یه بار دیگه نگاه کلی به حرفامون بکنیم
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:32:24 ق.ظ): اجازه می دی؟
محمدهادی (2008/10/04 10:32:29 ق.ظ): befarmaaeed
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:32:42 ق.ظ): ببین شما و من هردو قران و حدیث رو قبول داریم
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:32:53 ق.ظ): هردو تا حدودی دل نازک هستیم
محمدهادی (2008/10/04 10:33:03 ق.ظ): shomaa tipe kon man alaan miyam
محمدهادی (2008/10/04 10:33:10 ق.ظ): shomaa tipe konid
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:35:48 ق.ظ): پس هردو به نکاتی مشترک تکیه داریم و این بحث رو آسون تر می کنه
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:36:08 ق.ظ): شما از قران آیه اوردین که حیوانات برای انسان هستند
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:37:27 ق.ظ): من هم گفتم که فرد مسلمان حتما باید ماهی یه بار گوشت بخوره این رو یه دکتر گیاه خوار توی تلویزیون گفت
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:39:34 ق.ظ): گفتین که نباید الکی حیوان رو کشت
محمدهادی (2008/10/04 10:39:35 ق.ظ): ajab
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:39:46 ق.ظ): من هم قبول دارم
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:40:30 ق.ظ): قرار شد که حس و فکر خودمون رو به نام خدا منتشر نکنیم
محمدهادی (2008/10/04 10:41:03 ق.ظ): ok
محمدهادی (2008/10/04 10:42:19 ق.ظ): haa laa man baayad chi kaar konam?
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:42:29 ق.ظ): اعتدال
محمدهادی (2008/10/04 10:43:15 ق.ظ): rah ro aan nist gahi ton2 gahi aahaste ravad rahro aan ast ke aaheste o peyvaste ravad
محمدهادی (2008/10/04 10:43:24 ق.ظ): manzooretoon eene?
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:44:59 ق.ظ): یعنی نه گوشت خواری صرف که قساوت قلب میاره
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:45:07 ق.ظ): نه گیاه خواری که رقت زیادی قلب میاره
محمدهادی (2008/10/04 10:45:15 ق.ظ): bahs o tamaam mikonim
محمدهادی (2008/10/04 10:45:22 ق.ظ): az shomaa mamnoon
محمدهادی (2008/10/04 10:45:29 ق.ظ): doostaan montazarand
محمدهادی (2008/10/04 10:45:38 ق.ظ): be omide didaari mojadad
محمدهادی (2008/10/04 10:45:49 ق.ظ):
yaa molaa ali madadi molaa12130
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:45:55 ق.ظ): خوش حال شدم
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:45:59 ق.ظ): یا علی
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:46:02 ق.ظ): مدد
sahar_khiz hosinpoor (2008/10/04 10:46:06 ق.ظ):

[ جمعه 12 مهر‌ماه سال 1387 ] [ 10:51 ] [ محمدهادی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
لینک های مفید
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 258994